Zamel Zestaw Pg Na Schody 40,5M, 20W Gpsy-40,5/20

325,46

Opis

Zamel Zestaw Pg Na Schody 40,5M, 20W Gpsy-40,5/20

ZAMEL

Nazwa

Zestaw PG na schody 40,5m 20W/m

Symbol

GPSY-40/20

Opis

Przewód stałooporowy pracujący jako źródło ciepła pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych. Przewód zasilany jednostronnie, sterowany osobnym regulatorem temperatury.

Zastosowanie

Do zastosowań zewnętrznych pod nawierzchnią schodów, ramp i innych ciągów komunikacyjnych jako element grzejny w systemach antyoblodzeniowych. Przewód mocuje się bezpośrednio na warstwie wylewki betonowej za pomocą specjalnej taśmy stalowej utrzymującej przewód w odpowiednim układzie.
AKCESORIA (GPSY-40/20)
Przewód zasilający H05VV-F 3G1,0 3m

DANE HANDLOWE (GPSY-40/20)

Waga kompletu 122 g
Wymiary opakowania 310x330x110 mm
Opakowanie jednostkowe karton w obwolucie

DANE TECHNICZNE (GPSY-40/20)

Napięcie zasilania 230 V
Moc jednostkowa 20 W/mb
Moc znamionowa 810 W
Stopień ochrony IP X7
Norma PN-IEC 60800:2011
PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+A12:2008
PN-EN 60335-2-96:2005+A2:2009
ZN-CET-08:2013
Długość przewodu zasilającego 3 m
Długość przewodu grzejnego 40,5 m
Grubość przewodu 5,58 mm

Systemy Antyoblodzeniowe

Systemy antyoblodzeniowe MATEC to instalacje grzewcze stanowiące ochronę przed zamarzaniem rur wodociągowych oraz oblodzeniem rynien, ramp, podjazdów, schodów i innych ciągów komunikacyjnych narażonych na działania zimowych warunków atmosferycznych. Każdy z tych elementów wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania najbardziej wydajnych i efektywnych dla danej grupy systemów ochrony przed zamarzaniem.

Projektując ochronę rynien przed zaleganiem śniegu i tworzeniem się niebezpiecznych sopli należy zastosować przewody grzejne o określonej mocy współpracujące z odpowiednio wykonanym systemem kontroli oblodzenia i sterowania. Ochrona szeroko rozumianych ciągów komunikacyjnych i ramp wymaga zastosowania konkretnych typów przewodów grzejnych gwarantujących swoją konstrukcją prawidłowe działania w różnych warunkach podpowierzchniowych.

Systemy antyoblodzeniowe to skuteczna ochrona przed:

• oblodzeniem rynien prowadzącym do powstawania ciężkich i niebezpiecznych sopli lodu i czap śnieżnych,

• zaśnieżeniem lub oblodzeniem ciągów komunikacyjnych, parkingów, podjazdów samochodowych itp.,

• niebezpiecznym oblodzeniem schodów i ramp rozładunkowych,

• zamarzaniem wody w instalacjach wodociągowych.

Ochrona schodów i ramp przed oblodzeniem

MATEC oferuje przewody grzejne jednostronnie zasilane o mocy 20 W/m, które doskonale sprawdzają się w ochronie przeciwoblodzeniowej schodów i ramp. Podobnie jak maty pod podjazdy przewody grzejne instalowane pod nawierzchnią stopni schodów powinny stanowić źródło ciepła o powierzchniowej mocy cieplnej zbliżonej do 300 W/m². Aby uzyskać pożądaną moc cieplną należy dokładnie wyliczyć odległości między układanymi przewodami. Wartość odległości można obliczyć stosując następujący wzór:

Aodl = 20 W/m * 100cm/m/ 300 W/m²

Gdzie:

Aodl – odległość między układanymi przewodami

Odległość między układanymi przewodami dla powyższego przypadku wynosi w przybliżeniu 0,066 m. W przypadku schodów każdy stopień to ograniczona, ściśle określona powierzchnia, dla której należy wyliczyć odpowiednią długość przewodu grzejnego, np. dla stopnia o wymiarach 0,28 m x 1,0 m, długość przewodu Sind obliczyć należy mnożąc stosunek powierzchniowej mocy cieplnej i mocy przypadającej na 1 m przewodu przez pole powierzchni jednego stopnia.

Sind = 300W/m² / 20W/m * 0,28m * 1,0m

Gdzie:

Sind – długość przewodu grzejnego na jednym stopniu schodów

W ten sposób uzyskuje się wartość Sind = 4,2 m przewodu na jednym stopniu. W celu określenia całkowitej długości przewodu do ułożenia na wszystkich stopniach Sck długość Sind należy pomnożyć przez ilość stopni, np. 3 dodając jednocześnie wysokość każdego stopnia powiększoną o odległość ułożonych przewodów od krawędzi stopni np.:

0,14 m + 0,085 m = 0,225 m

W przybliżeniu można przyjąć, że odległość ułożenia przewodów od krawędzi jest różnicą pomiędzy sumą odległości między przewodami ułożonymi na stopniu ( 3 x 0,066 m = 0,198 m), a całkowitą głębokością stopnia (0,28 m), co daje wynik 0,082 m. Wynik ten to również suma dwóch odległości przewodów ułożonych na stopniu od jego dwóch krawędzi, przedniej i tylnej (0,041 m + 0,041 m). W praktyce zaleca się jednak, aby odległość przewodu od zewnętrznej krawędzi stopnia była mniejsza niż odległość od jego wewnętrznej krawędzi. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze zabezpieczenie bardziej narażonej na oblodzenie krawędzi stopnia.

Sck = 3 * 0,225 m + 3 * 4,2 m = 13,275 m

Gdzie:

Sck – całkowita d ługość przewodu na wszystkich stopniach

Jeśli schody posiadają spocznik (podest) o przykładowych wymiarach 1,0 m x 0,85 m to długość przewodu niezbędna do jego ogrzania wynosi:

Pck = 0,85 m * 1,0 m * 300W/m²/ 20W/m = 12,75 m

Dysponując obiema wartościami tj. Sck i Pck określamy całkowitą długość przewodu DPsum potrzebnego do ogrzania pełnego elementu schodowego w ciągu komunikacyjnym.

DPsum = Sck + Pck = 25,95 m

Konkretnie w tym przypadku można zastosować przewód grzejny MATEC GPSY-26/20.

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Akcesoria grzewcze

Zamel Zestaw Pg Na Schody 40,5M, 20W Gpsy-40,5/20

basen zewnetrzny, piec kopciuch, klimakonwektory cennik, jak wybrać projekt domu, pomiary elektryczne domu jednorodzinnego cena

yyyyy